CRÈDITS DE SÍNTESI

ESCOLA DE NATURA QUI SOM COM ARRIBAR DOCUMENTS PREGUNTES FREQÜENTS ENLLAÇOS D’INTERÈS CALENDARI METEO CONTACTE PREUS
INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA BATXILLERAT CRÈDITS DE SÍNTESI COLÒNIES INDRETS

 

Els crèdits de síntesi que presentem en aquest apartat s’estructuren a partir d’una estada de tres dies a la zona volcànica. Tot i això, el pla de treball està pensat per a cinc dies; el primer al centre treballant nocions prèvies, els tres següents de treball de camp i recollida d’informació, i l’últim una altra vegada al centre realitzant un treball de síntesi a partir de tot el que s’ha treballat.

Els tres dies d’estada a la zona volcànica us podreu allotjar en alguna de les cases de colònies o albergs que trobem en aquest àmbit.

VIURE ENTRE VOLCANS

Objectius didàctics generals

  • Conèixer l’entorn físic
  • Aprendre a tractar, interpretar i sintetitzar la informació
  • Conèixer la interacció de l’home amb el medi on viu
  • Adquirir actituds de respecte i de preservació de l’entorn

En aquest crèdit estudiarem totes les característiques de la comarca de la Garrotxa: el medi natural, la demografia, les indústries, el paisatge, els impactes ambientals, …, per poder comparar la zona amb altres indrets. A partir de totes les dades recollides confeccionarem mapes temàtics i farem propostes de protecció per a la zona volcànica de la Garrotxa. Finalment, elaborarem el projecte “Parc Natural” on s’hauran de sintetitzar tots els coneixements adquirits durant l’estada. Al final, haurem visitat els llocs més representatius, haurem determinat plantes i animals, haurem treballat material cartogràfic i audiovisual i haurem preparat experiments per desenvolupar el mètode científic. Tot això, seguint un rol ben determinat.

Foto CS VeV

Rol del crèdit

El comissari europeu d’espais protegits rep un informe on es detallen les característiques de la zona volcànica de la Garrotxa amb la finalitat de crear un parc natural a la zona. Davant la diferència d’opinions que es donen en aquest informe es decideix portar un equip imparcial i objectiu a la zona per tal de que estudiïn la comarca des de tots els seus àmbits i redactin un informe per poder prendre una decisió sobre la creació d’un parc natural. Aquest equip de tècnics està format per diversos grups que representen a diferents sectors de la població local (Associació de Defensa del Medi Ambient, Unió d’Agricultors i Ramaders, Associació d’Hotelers i Restauradors, Universitat, Entitat Cultural i Consell Comarcal) i que hauran d’investigar i cercar tota la informació possible de la zona volcànica de la Garrotxa, fer la valoració de cadascun dels indrets visitats des del punt de vista del sector que representen i elaborar un informe que haurà de ser enviat a la Unió Europea. Aquest informe haurà d’incloure el raonament de l’opinió favorable o desfavorable de la creació del parc natural, quins serien els seus límits, les figures de protecció i les mesures de gestió

SANTA PAU: VILA MEDIEVAL EN TERRA DE VOLCANS

Objectius didàctics generals

  • Conèixer els diferents elements que integren el paisatge i els factors que els condicionen
  • Reconèixer i dimensionar diferents tipus d’incidència de l’home i de la història en el paisatge i llurs causes, conseqüències i dinàmiques
  • Aprendre a tractar, interpretar, sintetitzar i comunicar la informació
  • Saber treballar i valorar el treball individual i en equip
  • Aprendre actituds de respecte, conservació i aprofitament dels recursos humans, naturals i tècnics

Els alumnes participaran en un viatge turístic a la comarca de la Garrotxa i en concret a la vila medieval i màgica de Santa Pau i els seus voltants. Primer, a l’escola, hauran de treballar aspectes de la comarca i del Parc Natural a partir de textos, mapes i informació diversa com si preparessin un viatge turístic a una zona determinada. Després, durant l’estada, hauran d’estar molt atents a totes les visites que es facin per entendre i aprendre que és la vila medieval de Santa Pau i el seu entorn volcànic. Tot això ho faran amb l’ajut de la càmera fotogràfica, el quadern de treball i tot el material que aniran utilitzant durant el trancurs del viatge. Al final, una altra vegada a l’escola, acabaran de confeccionar la guia i trauran clonclusions de l’estada i dels aspectes més rellevants observats durant les visites

Foto CS SPA

Rol del crèdit

Els alumnes representen propietaris de diferents agències de viatges que volen oferir visites a la zona volcànica de la Garrotxa. Les rutes que volen oferir tindran com a indrets d’interès espais emblemàtics de la zona volcànica, especialment els volcans i altres zones d’interès volcànic i paisatgístic, i a més, també volen promocionar la visita a la vila medieval de Santa Pau i el seu entorn.
Per tal de poder oferir unes rutes de qualitat i poder elaborar una bona guia turística per als futurs clients, els “tour-operadors” hauran de desplagar-se a la zona a fer una estada de tres dies amb la finalitat de conèixer els encants i els costums de la comarca de la Garrotxa.
Cada agència de viatges estarà representada per un grup d’alumnes que treballaran conjuntament per tal de crear una bona guia turística on hi hagi una descripció general de la zona volcànica, una descripció dels diferents punts d’interès, explicacions de rutes i excursions, … Com més ben dissenyada i més atractiva sigui la guia turística més fàcil serà que els clients vulguin visitar la zona volcànica de la Garrotxa. Com que durant les activitats es farà una gimcana fotogràfica a la vila de Santa Pau, es podran incorporar fotografies a la guia per tal de millorar-ne la presentació. Finalment, quan la guia turística ja estigui feta els representants de l’agència de viatges n’hauran de fer la presentació pública