ESCOLA DE NATURA QUI SOM COM ARRIBAR DOCUMENTS PREGUNTES FREQÜENTS ENLLAÇOS D’INTERÈS CALENDARI METEO CONTACTE PREUS
INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA BATXILLERAT CRÈDITS DE SÍNTESI COLÒNIES INDRETS

ECOLOGIA FORESTAL

L’objectiu principal

Utilitzar el mètode científic per caracteritzar diferents tipus de boscos des d’un punt de vista forestal

Els continguts

  • El mètode científic i les diverses tècniques de treball de camp
  • La distribució de la vegetació i el paisatge
  • Inventaris de vegetació, dades quantitatives i dades qualitatives
  • Associacions interespecífiques
  • Tractament de dades i interpretació de resultats

L’activitat

La desenvoluparem a l’entorn del cràter del volcà de les Bisaroques. Així, podrem treballar en diferents tipus de boscos en un espai relativament petit. Muntarem unes parcel.les de treball on hi mesurarem els factors abiòtics, farem inventaris florístics, determinarem espècies vegetals i en definitiva, anirem recollint dades que posteriorment ens serviran per comparar entre els diferents grups de treball i treure un seguit de conclusions finals

img_9796

EL RIU I EL SEU ENTORN

L’objectiu principal

Estudiar i conèixer l’ecosistema fluvial analitzant el bosc de ribera i els macroinvertebrats presents amb la finalitat d’esbrinar el grau de qualitat de les aigües

Els continguts

  • Situació dels arbres i les plantes del bosc de ribera
  • Els diferents grups d’animals que viuen al riu
  • Els impactes sobre l’ecosistema fluvial: contaminació de les aigües i destrucció de l’ecosistema

L’activitat

Ens arribarem fins al riu Fluvià on acotarem el tram de riu que volguem estudiar. En aquest punt i utilitzant una metodologia científica, anirem caracteritzant el riu a partir de la mesura dels paràmetres físics i químics de l’aigua i de la distribució de la vegetació. Llavors capturarem diversos macroinvertebrats que, un cop determinats i classificats, ens indicaran la qualitat de l’aigua en el tram estudiat

img_9796